Suppakit Chalermlarp

 
 
 
 

ศุภกิจเป็นนักออกแบบตัวอักษรที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์มากว่าทศวรรษ ผลงานชนะเลิศการประกวดแบบตัวพิมพ์ไทย เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ ของชมรมการจัดพิมพ์อิเล็คทรอนิกไทยและโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ซิป้า ของเขาเป็นที่คุ้นเคยและพบเห็นโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นจากหน้าหนังสือพิมพ์ หรือ นิตยสารชั้นนำศุภกิจยังเป็นหนึ่งในทีม "โครงการพัฒนาแบบตัวพิมพ์ไทย" เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์อีกด้วย ปัจจุบัน ศุภกิจ เป็นหนึ่งในทีมออกแบบตัวอักษรของคัดสรรดีมาก และนี่นับเป็นความภูมิใจสูงสุดในชีวิตการทำงานของเขา

 

BITS MMX International Conference
Suppakit Chalermlarp
October 31, 2010.
Morning session
Alliance française de Bangkok

"From sign maker to type designer"

จุดหักเหของเจ้าของกิจการร้านทำป้าย ที่ตกหลุมรักการออกแบบตัวอักษร ศุภกิจ นักออกแบบตัวอักษรจาก คัดสรรดีมาก ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และข้อคิดที่ได้จากการทำงานกว่าทศวรรษ เนื่องจากความที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานตัวอักษร ในสถานการณ์ที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากงานสิ่งพิมพ์โดยสิ้นเชิง ทำให้มองเห็นธรรมชาติของแบบตัวอักษรในอีกมิติ การเดินทางจากคนทำป้ายข้ามมาเป็นคนออกแบบตัวอักษรโดยอาศัยการศึกษาด้วยตนเอง ทำให้ได้มุมมองที่แตกต่างและน่าสนใจ ศุภกิจแบ่งปันประสบการณ์บนเส้นทางการออกแบบตัวอักษรที่ไม่ได้เริ่มจากโรงเรียนจุดหักเหของเจ้าของกิจการร้านทำป้าย ที่ตกหลุมรักการออกแบบตัวอักษร ศุภกิจ นักออกแบบตัวอักษรจาก คัดสรรดีมาก ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และข้อคิดที่ได้จากการทำงานกว่าทศวรรษ เนื่องจากความที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานตัวอักษร ในสถานการณ์ที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากงานสิ่งพิมพ์โดยสิ้นเชิง ทำให้มองเห็นธรรมชาติของแบบตัวอักษรในอีกมิติ การเดินทางจากคนทำป้ายข้ามมาเป็นคนออกแบบตัวอักษรโดยอาศัยการศึกษาด้วยตนเอง ทำให้ได้มุมมองที่แตกต่างและน่าสนใจ ศุภกิจแบ่งปันประสบการณ์บนเส้นทางการออกแบบตัวอักษรที่ไม่ได้เริ่มจากโรงเรียน