Rukkit Kuanhawate

 
 
 
 

ศึกษาจบจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์เอกศิลปะศึกษา เริ่มทำงานที่แรกในตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์ กับ บริษัท Ductstore ก่อนที่จะออกมารับงานอิสระ และเป็นช่วงเริ่มหาสไตล์งานของตัวเอง ผลงานที่สร้างชื่อส่วนใหญ่เป็นงานแบบลายเส้น vector หลังจากนั้นได้มีโอกาสร่วมงานกับนิตยสารคอมพิวเตอร์อาร์ต (Computer Arts) ฉบับภาษาอังกฤษ ให้ออกแบบปกนิตยสาร เล่มที่100 เป็น 1แบบ ใน 4ปก และ ผลงานออกแบบเสื้อยืดได้รางวัลชนะเลิศ จาก Radio Active ในปี 2002นอกจากงานกราฟิก แล้วยังศึกษาและสนใจ เรื่องการออกแบบตัวอักษร (ฟอนต์) และงานสิ่งพิมพ์ทั้งหมดอีกด้วย ปัจจุบันรักกิจทำงานอิสระ และยังทำงานร่วมกับกลุ่ม b.o.r.e.d. เมื่อโอกาสอำนวย

 

BITS MMX International Conference
Rukkit Kuanhawate
October 30, 2010.
Morning session
Alliance française de Bangkok

"Cut, drill and spray"

แบบตัวอักษรจากการออกแบบบล๊อกขึ้นมาชิ้นเดียวแล้วสามารถทำตัวอักษรได้ทุกตัว โดย หมุนไปมา พลิกด้าน เพื่อลดจำนวนและเวลาในการทำบล๊อก สามารถใช้บล๊อกเดียวพ่นได้ทั้งประโยค แนวคิดลักษณะของโมดูล่านำมาใช้ในการออกแบบตัวอักษรไทย ถึงแม้โลกวิทยาการจะเจริญไปมากเพียงใด บางสิ่งบางอย่างยังคงเดิม หากจะเปลี่ยนแปลงก็คงเป็นวิธีการที่มีการพัฒนาไปให้เข้ากับยุคสมัย ตัวอักษรแบบสเตนซิลก็เช่นกัน รักกิจชี้ให้เห็นถึงการที่ใช้แบบตัวอักษรที่เกิดจากเทคนิค ตัดแบบฉลุ แล้วพ่น ว่าทำให้รู้เรารับรู้แบบตัวอักษรและการจัดวางตัวอักษรในเชิงภาพ